Contact

PREM!UM Life Mantelzorgmakelaar

Anne-Marie Nijs-Baartmans

06 38277241

info@premiumlife.nl

KVK nummer: 73739340

AGB-code: 48485755 

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Maandag tm Donderdag telefonisch bereikbaar, alle dagen per e-mail. Er wordt binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen naar aanleiding van uw contactverzoek. Bezoekadres op afspraak:

Beweeg en Gezondheidscentrum Vlaardingen

Zwanensingel 9

3136 GZ Vlaardingen

PREM!UM Life Mantelzorgmakelaar is zelfstandig en onafhankelijk, en heeft geen belang bij de keuzes die door u gemaakt worden. Ik kan u helpen met vragen over zorg, wonen, inkomen, werk en welzijn. Actuele kennis van wet -en regelgeving van de zorgwetten, en mijn lange ervaring in de zorgsector, maken dat ik domein overstijgend de hulpvraag kan inventariseren en u verder kan helpen bij uw keuzes. U kunt met meerdere wetten te maken krijgen waaruit de zorg voor uw naaste geregeld wordt: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Mijn inzet als onafhankelijke cliëntondersteuner voor zorgvragers behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Diensten

Mantelzorger

Ik maak tijdens het intakegesprek samen met u een overzicht van de knelpunten die er zijn en welke zorg nodig is. Vervolgens bespreek ik met u hoe de zorg voor uw naaste zo geregeld kan worden, dat ook uw dagelijks leven, en werkzaamheden zo goed mogelijk door kunnen gaan. Ik kan in overleg regeltaken van u overnemen.

Zorgvrager

Als u hulp bij het aanvragen en regelen van uw zorg nodig heeft kunt u een beroep doen op mijn inzet als onafhankelijk cliëntondersteuner. De gemeenten (vanuit de Wmo) en het Zorgkantoor (indien u een Wlz indicatie heeft) zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Werkgever

Mantelzorgvriendelijk beleid en vroegtijdige ondersteuning van uw mantelzorgende werknemers helpt! Voor werknemer en voor werkgever. De combinatie van werk en mantelzorg is vaak zwaar, en kan leiden tot overbelasting en (grijs) verzuim. Informeer wat ik voor u en uw werknemer kan betekenen.

Zorgprofessional

U komt als zorgverlener regelmatig in aanraking met mantelzorgsituaties waar veel gevraagd wordt van de mantelzorger, er kan dan risico op overbelasting en uitval zijn. Als Mantelzorgmakelaar en Casemanager Mantelzorg kan ik de mantelzorger ontlasten en ondersteunen, en helpen de balans te behouden of terug te krijgen.

 

In 1982 ben ik begonnen met werken in de zorg, de langste tijd als gespecialiseerd Oncologie -en Researchverpleegkundige Oncologie/Hematologie.

Een mooie en intensieve regiefunctie waarin ik brede en specialistische kennis en ervaring heb opgedaan. Ook in de thuiszorg en het Sophia kinderziekenhuis ben ik werkzaam geweest. In 2018 heb ik besloten mijn aandacht specifieker te gaan richten op de mantelzorger, en de post HBO opleidingen tot Mantelzorgmakelaar en Casemanager Mantelzorg te volgen. In januari 2019 is PREM!UM Life Mantelzorgmakelaar door mij opgericht.

 

Goede zorg valt of staat met de zorg voor de hele mens in alle facetten. Bij de zorg aan patiënten is de zorg voor diens naasten, vaak ook de mantelzorgers, altijd een onlosmakelijk deel van mijn zorg geweest. Zij zijn de steunpilaren in het vaak roerige leven van hun naaste.
Op hun beurt kunnen mantelzorgers ook ondersteuning nodig hebben, die ik nu nog gerichter aan mantelzorgers kan bieden.

Vergoeding

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoedt de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Controleer uw polisvoorwaarden en overleg met uw verzekering. Sommige gemeenten vergoeden de mantelzorgmakelaar uit Wmo gelden. Werkgevers kunnen de kosten voor inzet van

een mantelzorgmakelaar soms ook vergoeden. Ook indien u geen gebruik kunt maken van deze vergoedingen, kunt u vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Een kort telefonisch overleg kost u niets.

 

Over mij